Friday, January 19, 2007

again dila

khairun naas yanfa'u linnaas

inna a'malu binniah

syg nabi,ikut cakap nabi

No comments: